• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať 2000 1333 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V minulom roku sme počas decembra absolvovali sériu troch vstupných školení a pracovných pohovorov pre uchádzačov o pracovné pozície v rámci projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorého hlavným cieľom je inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a ich sprístupnenie verejnosti. Školenia sa konali v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a z viac ako sto prihlásených záujemcov bolo vybraných celkom 30 externých spolupracovníkov na rôzne pracovné pozície. V priebehu januára sme zorganizovali i prvé osobné stretnutia s niektorými akvizičnými a digitalizačnými tímami, kde sa členovia tímov zoznámili bližšie s náplňou práce a tiež prediskutovali svoje spoločné pôsobenie v tíme.

Vo štvrtok, 22.januára 2015, sa konalo ďalšie dôležité stretnutie k projektu. V priestoroch SĽUK-u sa stretli členovia audítorského tímu: Juraj Hamar, Alžbeta Lukáčová, Daniel Luther, Katarína Nádaská a Juraj Janto, ktorí budú mať za úlohu kontrolovať kvalitu digitálnych objektov a metadát z odborného hľadiska.

Niekoľko fotografií zo stretnutí: