Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať 2000 1333 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V minulom roku sme počas decembra absolvovali sériu troch vstupných školení a pracovných pohovorov pre uchádzačov o pracovné pozície v rámci projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, ktorého hlavným cieľom je inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a ich sprístupnenie verejnosti. Školenia sa konali v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a z viac ako sto prihlásených záujemcov bolo vybraných celkom 30 externých spolupracovníkov na rôzne pracovné pozície. V priebehu januára sme zorganizovali i prvé osobné stretnutia s niektorými akvizičnými a digitalizačnými tímami, kde sa členovia tímov zoznámili bližšie s náplňou práce a tiež prediskutovali svoje spoločné pôsobenie v tíme.

Vo štvrtok, 22.januára 2015, sa konalo ďalšie dôležité stretnutie k projektu. V priestoroch SĽUK-u sa stretli členovia audítorského tímu: Juraj Hamar, Alžbeta Lukáčová, Daniel Luther, Katarína Nádaská a Juraj Janto, ktorí budú mať za úlohu kontrolovať kvalitu digitálnych objektov a metadát z odborného hľadiska.

Niekoľko fotografií zo stretnutí:

Preskočiť na obsah