• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zvykoslovie

zvykoslovie

zvykoslovie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvykoslovie

zastaraný odborný názov používaný v národopisnej vede pre oblasť zaoberajúcu sa výskumom a štúdiom zvykov, obyčajov, obradov. Doslovne je to náuka o zvykoch (podobne ako dnes už nepoužívané pojmy bájoslovie, pojmoslovie). Často sa pojem zvykoslovie nesprávne používal aj pre opisy, dokumentáciu alebo predvádzanie zvykov (zvykoslovné pásmo, obrázky).

AutorKornélia Jakubíková

Pozri aj
Literatúra

Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.