zemiak

zemiak

zemiak 798 1052 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zemiak

(bandurka, grula, švábka, krumpla, ertepla)
kultúrna rastlina z čeľade ľuľkovitých, okopanina. Pochádza z Južnej Ameriky. Do Európy bola dovezená v 16. storočí, na území Slovenska bola známa od 17. storočia, najprv ako záhradná rastlina. Koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia sa začali zemiaky pestovať na zemepanských, neskôr i na roľníckych hospodárstvach. V severných oblastiach Slovenska boli popri ovse hlavnou poľnohospodárskou plodinou a základom zemiakových jedál. Určité sorty zemiakov sa stali surovinovou bázou liehovarníckeho a škrobárenského priemyslu, ale aj predpokladom pre zvýšenie živočíšnej produkcie, najmä ošípaných. Všetky práce spojené s pestovaním zemiakov sa až do prvej polovice 20. storočia robili ručne, pomocou motyky. Sadenie do brázdy za pluhom, oborávanie a zber zemiakov orným náradím sa na Slovensku presadil až v priebehu prvej polovice 20. storočia. Zemiaky našli uplatnenie aj v tradičnom ľudovom liečení. Kolieska zo surových zemiakov sa prikladali na čelo pri bolestiach hlavy, na vredy, aby začali hnisať ap.

Vykopávanie zemiakov motykou. Nelokalizované. Archív negatívov SNM Martin.
Vykopávanie zemiakov motykou. Nelokalizované. Archív negatívov SNM Martin.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Stoličná, R.: Zemiakové jedlá v ľudovej strave. In: Slovenský národopis, roč. 26, 1978, č. 4, 471-478.

Preskočiť na obsah