zelené roboty

zelené roboty

zelené roboty 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zelené roboty

cyklus rýchlo na seba nadväzujúcich pracovných úkonov, vykonávaných vo viniciach medzi zelenými pňami viniča. Trvajú podľa tradície od sviatku sv. Urbana (25. máj) až do sviatku sv. Anny (26. júl). Ich účelom bolo zabezpečiť priaznivý vývin plodov. Vyžadovali si takmer každodennú prítomnosť vo vinici. Túto nevyhnutnosť vyjadrovali napríklad na strednom Slovensku prirovnaním: Vinica je ako dievka, načim ju richtovati ako dievku do kostola. Postup pracovných úkonov bol približne nasledovný: prvé pletie (vylamovanie prebytočných zálistkov), škriabanie a viazanie (kyprenie pôdy v okolí koreňa a viazanie mladých výhonkov k oporám), striekanie, druhé škriabanie, viazanie a pletie, tretie viazanie a zožínanie vrcholcov. Striedanie prác záviselo od klimatických podmienok a počasia. V minulosti patrili okrem striekania tieto práce k ženským robotám. Úsek vinohradu, ktorý sa pri zelených robotách ženám prideľoval, sa nazýval jána, alebo stav. Najmä v malokarpatskej oblasti sa na zelené roboty najímali cudzie ženy (tovarichárky), a tiež sezónne robotníčky zo vzdialenejších oblastí Slovenska i Moravy.

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Drábiková, E:: Človek vo vinici. Bratislava 1989.
Nováková, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. Trnava 2009.

Preskočiť na obsah