• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vruborez

vruborez

vruborez 526 906 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vruborez

ozdobná rezbárska technika. Podstatou sú trojuholníkové klinové zárezy zoradené jeden za druhým tak, že tvoria línie. Charakter vruboreznej výzdoby je geometrický. Vruborez sa vyskytuje spravidla v kombinácii s technikami plochej rezby. Najstaršie pamiatky pochádzajú z bronzovej doby. V tradičnom ľudovom rezbárstve na Slovensku sa najčastejšie uplatňoval na stropných trámoch, piestoch, mangľoch a prasliciach. Používal sa aj pri výzdobe predmetov z kovu a kameňa. Označenie vruborez termínom rováš vychádza z použitia zárezov na rováši.

Britevník zdobený vruborezom. Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová
Britevník zdobený vruborezom. Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Praha 1984.