• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vodná žena

vodná žena

vodná žena 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vodná žena

(vodná baba, vodná panna)
démonická bytosť ľudskej podoby súvisiaca s vodným prostredím; ženská obdoba vodníka. Predstava o vodnej žene, ktorou sa mal stať duch konkrétnej ženy utopenej na konkrétnom mieste, ktorá vábila a topila neopatrných ľudí, je známa len z niektorých oblastí Slovenska. Na strednom Slovensku boli známe vodné ženy, ktoré obývali močiare a hrdúsili v nich prilákaných okoloidúcich. Na južnom Slovensku žili v krútňavách a víroch riek, kde topili rybárov a plavcov. Na západnom Slovensku vystupovali v poverových podaniach vodné panny, ktoré spevom uspávali náhodných poslucháčov. Boli nebezpečné pre mladých mužov, ktorých vábili k hlbokým tôňam, kde ich utopili, aby sa s nimi mohli zasnúbiť. Ľudová fantázia ich nepokladala za družky vodníkov – partnerov si hľadali skôr medzi ľuďmi. Miestami mali vodné ženy podobu kačíc a zdržiavali sa pod mostmi.

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.