• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vinobranie

vinobranie

vinobranie 800 493 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vinobranie

slávnosť ukončenia zberu hrozna. Zo slovenských vinohradníckych oblastí sa do šírky rozvinulo v mestách v oblasti Malých Karpát. Začiatkom 20. storočia v rodinách bohatších vinohradníkov robotníci a robotníčky najatí na oberačku ozdobovali voz s posledným naoberaným hroznom stužkami a kvetmi a cestou z viníc do mesta spievali. Veniec uvitý z viničných vetvičiek s najkrajšími strapcami darovali gazdovi čakajúcemu pri otvorenej bráne domu. Jeho rodina pripravila vo dvore pre robotníkov pohostenie. Výdatné mäsové jedlá a pečená hydina, chlieb, sladké pečivo, ale i veršované príhovory, zábava pri víne, speve a hudbe pridávali pracovnému aktu slávnostnú a uvoľnenú atmosféru. V roku 1934 na deň Václava (28. september) mestská rada v Pezinku po prvý raz zorganizovala v spolupráci s vinohradníckym spolkom, štátnymi železnicami a viacerými mestskými korporáciami oberačkové slávnosti ako propagačný deň pezinského vína. Odvtedy sa slávnosti nazvané vinobranie konávajú počas septembrových víkendov vo viacerých susediacich vinohradníckych mestách (Modra, Pezinok, Svätý Jur) za účasti tisícok návštevníkov a turistov.

Ozdobený voz v sprievode mestom na slávnosti vinobrania v roku 1943. Svätý Jur (okr. Pezinok). Malokarpatské múzeum v Pezinku, vysunuté pracovisko Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure. Autor neznámy
Ozdobený voz v sprievode mestom na slávnosti vinobrania v roku 1943. Svätý Jur (okr. Pezinok). Malokarpatské múzeum v Pezinku, vysunuté pracovisko Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure. Autor neznámy

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Kahounová, E.: Malokarpatské oberačky – nová verzia tradičných slávností. In: Slovenský národopis, roč. 23, 1975, č. 4, 566-580.
Kahounová-Drábiková, E.: Oslavy oberačiek kedysi a dnes. In: Sloboda, roč. 33, 1978, č. 40, 5.
Popelková, K.: Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchodné záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho rozvoja). In: Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, 112-120.