úroda

úroda

úroda 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

úroda

súhrn dopestovaných plodín v hospodárskom roku. Úroda patrila k najvyšším hodnotám v roľníckej rodine. Od nej záviselo materiálne zabezpečenie jej členov na celý ďalší hospodársky rok i ďalšie zveľadenie gazdovstva. Snahe zabezpečiť čo najvyššiu úrodu bola podriadená organizácia poľnohospodárskych prác, rodinného života, normy spoločenstva, v ktorých rodina existovala. V tradičnom roľníckom prostredí sa realizovali aj mnohé magické úkony a zvyky vychádzajúce z agrárneho kultu, ktoré mali zabezpečiť bohatú úrodu.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.

Preskočiť na obsah