svadobné piesne

svadobné piesne

svadobné piesne 800 800 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobné piesne

piesne funkciou, obsahom a spevnou realizáciou zviazané so svadbou. Rozlišujeme:

  1. piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom (vítanie nevesty, snímanie venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším, hosťami a ďalšie);
  2. piesne rodinného charakteru (odobierkové);
  3. piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty, k svadobnej zábave, hrám a tancom a pod.,
  4. svadobné stolové piesne žartovného a posmešného obsahu (o starejšom, starejšej, družbovi a pod., prípitkové piesne, o jedlách a ďalšie;
  5. svadobné balady (o odchode nevesty do cudzieho sveta, príbehy biblického a mravoučného obsahu, s radami do manželstva a pod.).

Osobitú skupinu tvoria predsvadobné piesne pri pýtaní nevesty, pozývaní rodiny a hosti, prevážaní vena, truhlice, perín a darov neveste, rozlúčkovej odobierke ženícha od kamarátov a pod. Posvadobné piesne sú napr. piesne na zore a rozlúčkové piesne hostí. Do svadobného repertoáru patrí rad všeobecne známych piesní, ktoré sú nadregionálneho charakteru, ako Ideme, ideme…, Parta moja, parta…, Už kohútky spievajú…, Zadala mamka, zadala dcéru…, Ta dala mamka…, Vienok zelený…, Ej družba, družba…, Na zelenej lúke…, Redoví začíname…, Ej, ľena, ľena…, Vysoká sosna horela…, Lecela páva prez hory…, Ej, bola to mladucha… a ďalšie.
Tematika svadobných piesní je mimoriadne rozmanitá: Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženícha a nevesty, svadobníkov a manželstva, 15% malo ľúbostný obsah, 10% žartovný charakter, 3% pijanské piesne, 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev. Svadobné piesne sú spravidla štýlovo homogénne, tradíciou a dlhodobým vývinom kanonizované. Svadobné veselie však pozostáva nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale z celého okruhu v obci obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré boli sprevádzané s muzikou.

Svadobná pieseň (pri odchode hostí zo svadby). Rejdová (okr. Rožňava), Elscheková 1989.
Svadobná z Hrušova (okr. Veľký Krtíš), 1977.

Svadobná pieseň (pri odchode hostí zo svadby). Rejdová (okr. Rožňava), Elscheková 1989.
Svadobná pieseň (pri odchode hostí zo svadby). Rejdová (okr. Rožňava), Elscheková 1989.

AutorAlica Elscheková

Literatúra

---

Preskočiť na obsah