hajnal

hajnal

hajnal 800 285 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hajnal

  1. piesne na zore – svadobné piesne dievčat (družičiek), ktoré sa na svitaní spievali pod oknami nevesty. Vyjadrujú to obvykle už úvodné slová: Staň Anička hore, už sa biele zore…, Zore moje, zore…; Zabelej sa…; Svitajže mi, svitaj… Spievajú sa na svadobné nôty. K týmto typom patria aj ďalšie piesne, ktoré sa spievali pri odchode na sobáš: Staň milá hore už je dzen…; Už deníčka vyšla…; Už je dzen…; Čierne oči chote spac… a iné. Na východnom Slovensku bolo zvykom spievať nadránom aj ženíchovi: Barveňku, barveňku…
  2. sprievod, ruch masiek (fašiangových, svadobných), nazývaný tiež chodenie s hejnom.
Svadobná, Horné Štitáre (okr. Topoľčany), 1978.

Svadobná, Horné Štitáre (okr. Topoľčany), 1978.
Svadobná, Horné Štitáre (okr. Topoľčany), 1978.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Elscheková, A.: Funkcia a typy svadobných piesní. In: Slovenský národopis, roč. 45, 1997, č. 4, 382-391.

Preskočiť na obsah