rastlinná ornamentika

rastlinná ornamentika

rastlinná ornamentika 787 641 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rastlinná ornamentika

výzdoba štylizovanými rastlinnými prvkami. Jej základnými motívmi sú: centrálne komponovaný kvet pri pohľade zhora – rozeta, v realistickejšej podobe ruža a kvet z bočného pohľadu, v realistickejšej podobe klinček, ľalia. Základnými ornamentálnymi kompozíciami sú: centrálna os, ku ktorej sa symetricky zbiehajú vetvy (strom života, kvetinový ker) alebo vlnovka z rastlinných úponkov. Sprostredkujúci vplyv na šírenie rastlinnej ornamentiky v ľudovom umení mali renesančné talianske a nemecké vzorníky z 15. a 16. storočia, vzory talianskych a francúzskych brokátov zo 17. a 18. storočia, v 19. storočí masová produkcia kolorovaných papierových predlôh k výšivkám a tapisériám. Na rozšírení rastlinnej ornamentiky v ľudovom prostredí mali veľký podiel remeselníci pracujúci pre vidiek – stolári, modrotlačiari, džbankári. Rastlinná ornamentika sa vyskytovala najmä v textilnom dekóre, nástennej maľbe, maľbe na nábytku a na skle, pri výzdobe kraslíc, v rezbárstve, kde sa objavovala najmä na daroch z lásky (ľúbostnú symboliku vyjadroval kvet vyrastajúci zo srdca). Vývoj rastlinnej ornamentiky v 2. polovici 20. storočia charakterizoval príklon k naturalistickým formám.

Výšivka s rastlinnými motívmi.  Prikrývka. Modranka (okr. Trnava), 1760. SNM Etnografické múzeum v Martine.  Foto: H. Bakaljarová
Výšivka s rastlinnými motívmi. Prikrývka. Modranka (okr. Trnava), 1760. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.

Preskočiť na obsah