• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pujďaci

pujďaci

pujďaci 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pujďaci

regionálna skupina Rusínov na východnom Slovensku. Obýva územie od rieky Pčolinky a vrchného toku Cirochy, smerom na sever a východ až k poľskej a ukrajinskej štátnej hranici. Na ukrajinskej strane územie obývané pujďakmi pokračuje až k rieke Latorici a Uhu. Sídla pujďakov sa nachádzajú aj v Ruskej, Uličskej, Ublianskej a Podhorodskej doline. V odbornej literatúre sa na ich označenie niekedy používa etnonym bojkovia. Pujďaci sa k tomuto názvu nehlásia, za bojkov považujú iba obyvateľov na druhej strane hraníc. Názov pujďaci pochádza od zmeny etymologického o na u v nových zatvorených slabikách namiesto v rusínskych nárečiach obvyklejšieho i (pujdu namiesto pidu – pôjdem). Oblasť obývaná pujďakmi patrila k najchudobnejším na Slovensku, ich život bol veľmi jednoduchý a skromný. Takmer do pol. 20. storočia v ich tradičnej kultúre pretrvávali mnohé archaické javy. Naproti tomu mimoriadne bohatá bola tradičná umelecká kultúra. Koncom 19. storočia objavil V. Hnaťuk v Zboji rozprávkára M. Pustaja, ktorého považoval za najlepšieho interpréta ukrajinských rozprávok. Neúrodná pôda nikdy nemohla vyživiť všetko obyvateľstvo, preto už od 18. storočia masovo odchádzalo na sezónne poľnohospodárske práce do južných obcí Východoslovenskej nížiny a severného Maďarska. Na rozhraní 19. – 20. storočia sa značná časť vysťahovala do zámoria.

AutorMykola Mušinka

Literatúra

---