prístupník

prístupník

prístupník 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prístupník

(prístavok, pristaš)
muž, ktorý sa prižení do domu rodiny nevesty alebo k vdove, pomenovanie pre zaťa (dcérinho muža) v ženinej rodine. Hoci v rodine zaujímal miesto syna a jeho postavenie bolo v súvislosti s dôležitosťou jeho práce na rodinnom hospodárstve lepšie ako postavenie nevesty, fakt, že ako muž závisel od cudzej rodiny, bol hodnotený ako väčšia potupa než závislosť ženy, čo je umocnené zriedkavosťou uxorilokálnych manželstiev. Podobne ako nevesta priniesol do rodiny výbavu, prípadne aj výplatu z dedičstva zo svojej pôvodnej rodiny. Prístupníctvo bolo rozšírené najmä v obciach so zúženou reprodukciou (jednodetnosťou) či všeobecne, ak v rodinách chýbal syn, mužská pracovná sila, alebo keď gazda pre vek či nejaké postihnutie nebol schopný fyzicky pracovať na majetku. Po smrti gazdu-svokra sa stal on sám gazdom.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 386-416.
Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.