• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

prelamovanie

prelamovanie

prelamovanie 800 694 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prelamovanie

ozdobný princíp spočívajúci vo vytváraní ornamentu rozrušením podkladu.
1. výšivková technika utvorená stiahnutím alebo jedno či dvojsmerným vytiahnutím nití a ich upevnením rozličnými stehmi. V Uhorsku sa udomácnila pod renesančným vplyvom. Do roľníckej výšivky prenikla v 18. storočí. Prelamované vložky (žilinské šitie, žilinský výrez) sa vyšívali na predaj najmä v okolí Trenčína a v Čičmanoch. Podomoví obchodníci z okolia Banskej Bystrice a plátenníci z Oravy ich vyvážali až za hranice Uhorska;
2. zdobenie dreveného podkladu prerezávaním plochy. V ľudovom prostredí na Slovensku sa začalo od 18. storočia objavovať na interiérových predmetoch – lyžičníky, soľničky a na nábytku – operadlá lavíc, stoličiek, police, almary. Prelamovaná rezba dospela do najrozvinutejších podôb na operadlách lavíc pochádzajúcich z Novohradu a Hontu. Vyskytovala sa aj v exteriérovej výzdobe domu, a to buď v samostatných motívoch (kríž, kalich na štítoch), alebo ako súvislá pásová kompozícia (brány na Orave). Na princípe prelamovania bola založená aj výroba dekoratívnych predmetov z preglejky lupienkovou pílkou, nadväzujúca na jarmočnú a púťovú produkciu z konca 19. a 1. polovice 20. storočia;
3. spôsob zdobenia keramiky spočívajúci vo vyrezaní predkresleného vzoru do schnúceho črepu; vypaľovanie, vŕtanie drobných motívov do kovovej platne. Uplatňovalo sa pri zdobení ľudových šperkov.

Prelamovaná rezba z operadla lavice. Fiľakovo (okr.Lučenec), 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor / Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 182
Prelamovaná rezba z operadla lavice. Fiľakovo (okr.Lučenec), 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor / Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 182

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Komorovská, M.: Pastierske umenie. Tatran, Bratislava 1987.
Pišútová, I.: Fajansa. Tatran, Bratislava 1981.