• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

notár

notár

notár 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

notár

predstaviteľ administratívy, výkonný orgán štátnej správy a poradca obecnej správy. Za feudalizmu pôsobili notári v mestách a na panstvách, na dedinách ich bolo málo. V 18. storočí mali už aj dedinské obce, obyčajne dve – tri spolu, jedného notára (niekedy ním bol učiteľ, farár). Podľa Tereziánskeho urbára (1767) notár tvoril s richtárom a prísažnými trojicu orgánov obce. Predpokladom vykonávania funkcie bolo požadované vzdelanie, potrebné na to, aby viedol obecnú knihu, spolupracoval pri zostavovaní pozemkového a domového katastra, zostavoval rozličné zmluvy, posledné vôle atď. Zároveň v rámci svojej funkcie zastupoval zemepanské, stoličné a štátne záujmy. Od roku 1904 viedol matriku. Vytvorením dvoch kompetenčných sfér na úrovni sídiel (zákon z roku 1922) – pôvodnej samosprávnej a štátnej, sa stal notársky úrad reprezentantom štátu. Jeho hlavnou úlohou bolo kontrolovať uznesenia mestských a zastupiteľských zborov, aby sa neporušovali zákony a vládne nariadenia. Mnohé z funkcií notára vytvorených tradíciou sa v menších obciach ďalej udržiavali: vybavoval rozličnú súkromnú i úradnú korešpondenciu, viedol voľby do obecného úradu, zúčastňoval sa na voľbe obecných sluhov, licitáciách, bol prítomný pri predaji alebo nájme nehnuteľností atď. Zákonom inštitúcia notárskeho úradu v dedinských obciach zanikla v 1949 a boli zriadené štátne notárstva;
2. predstaviteľ štátneho notárstva, úradná osoba, poverená spisovaním a overovaním hodnovernosti úradných listín.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Rebro, K.: Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské reformy Jozefa II. Bratislava 1959.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Rosenauer, O.: Obecné zriadenie platné na Slovensku na základe Uhorského zákona č. XXII. z r. 1886, doplnené zákonmi československými a príslušnou judikatúrou. Bratislava 1924.