• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mraznica

mraznica

mraznica 800 531 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mraznica

zimovisko pre ovce vybudované na horských lúkach. Bola to masívna okrúhla ohrada pre ovce postavená z dreva, ktorej dovnútra naklonený vrch poskytoval ovciam aj čiastočné prístrešie proti dažďu a snehu. Ovce boli v čase zimovania kŕmené senom z okolitých lúk, vetvami z ihličnatých stromov a letninou. V suchom počasí ich vyháňali do lesa obhrýzať čečinu. Vo východnej časti Nízkych Tatier sa mraznice stavali až do začiatku 20. storočia. Tento spôsob zimovania oviec bol rozšírený aj v ukrajinských a rumunských Karpatoch, odkiaľ sa preniesol na Slovensko v rámci valaskej kolonizácie.

Rekonštrukcia mraznice. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, Bratislava 1995.
Rekonštrukcia mraznice. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, Bratislava 1995.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.