• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pasenie oviec

pasenie oviec

pasenie oviec 780 524 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pasenie oviec

spôsob kŕmenia, pri ktorom si ovce samé na pasienku vyhľadávajú potravu. Pri nížinnom chove sa ovce pásli na údolných pasienkoch, na lúkach a na ornej pôde (úhory, strniská, prielohy). Pri tomto spôsobe sa využíval individuálny alebo striedavý systém pasenia, pri ktorom sa menili ich majitelia. Príchodom karpatského salašníctva sa na letné pasenie oviec začali využívať i vyššie položené pasienky a vhodné plochy v lesoch. Ovce sa pásli i v zimnom období, kedy ich vyháňali do ihličnatých porastov obhrýzať čečinu. Salašné ovčiarstvo je charakteristické kolektívnym pasením oviec, ktoré na Slovensku prevládalo až do prvej polovice 20. storočia. Počas letných mesiacov sa ovce pásli na vzdialených salašoch, na jar, niekedy aj bez dozoru, na lúkach pri obci (jarovanie). Na jeseň sa vyháňali na strniská a úhory (jesenovanie, jesienka). Kolektívne pasenie oviec organizoval salašný spolok alebo spolok bývalých urbarialistov, ktorý najímal aj pastierov. Ich hlavná sezóna sa začínala prvým výhonom, ktorý bol spojeným s redikom, okolo sviatku sv. Juraja (24. apríla), a podľa miestnych klimatických podmienok trvala často až do sviatku sv. Martina (11. novembra).

Vyháňanie oviec. Vyšná Boca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1974.
Vyháňanie oviec. Vyšná Boca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1974.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.