sviečkarstvo

sviečkarstvo

sviečkarstvo 800 832 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

sviečkarstvo

zhotovovanie voskových sviečok ako remeselná výroba. Bolo spravidla spojené s medovnikárstvom a mydlárstvom. Pôvodne sa výrobou sviečok hovädzieho loja zaoberali mäsiari. Samostatným remeslom sa sviečkarstvo stalo v 16. storočí. Cechy sviečkarov vznikali v 17. storočí v najdôležitejších centrách tejto výroby (Bratislava, Skalica, Trnava). Na Slovensku bolo začiatkom 40. rokov 20. stor. ešte 103 sviečkárskych dielní. Vosk na výrobu sviečok sa získaval od včelárov a voštinárov, z odtečených sviečok i výkupom starých votívnych predmetov. Rozpúšťal sa v horúcej vode. Po schladení sa formoval do gúľ a z nich sa škriabaním odstraňovala prach, staré knôty, sadze. Sviečky sa vyrábali opakovaným polievaním knôtov. Tie boli zavesené na háčikoch, upevnených na vodorovne sa otáčajúcom drevenom kolese. Sviečky sa potom tvarovali šúľaním na stole. Málo rozšírené bolo odlievanie sviečok vo formách zo skla alebo z olova. Sviečky na dekoratívne a obradové účely sa zdobili plastickými a farebnými prvkami. Patrónkou sviečkarov bola sv. Mária di Monte.

Výroba sviečok namáčaním a oblievaním knôtov ohriatym voskom. Spišská Nová Ves (okr. Spišská Nová Ves), 1967. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto J. Dérer.
Výroba sviečok namáčaním a oblievaním knôtov ohriatym voskom. Spišská Nová Ves (okr. Spišská Nová Ves), 1967. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto J. Dérer.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Kaľavský, M.: Sviečkárstvo na Slovensku. In: Umění a řemesla, 1981, č. 1, 65-68.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.