• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

leptanie

leptanie

leptanie 618 1443 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

leptanie

zdobenie dreva alebo iných materiálov pomocou kyselín. Podľa druhu kyseliny (kyselina soľná, kyselina dusičná, ľudovo nazývaná aj šajvoster, lúčavka kráľovská – zmes kyseliny dusičnej a soľnej) a materiálu sa podklad sfarbuje do žlta, červena, hneda, hnedočierna. Leptanie ornamentu kyselinou dusičnou do dreva (fujary, píšťaly, praslice, piesty, naberáky) bolo najvýraznejšie v okolí Zvolena, kde sa ryté kontúry ornamentu zvykli ešte prehlbovať dlátkom, aby sa zamedzilo rozpínaniu vzoru presakovaním kyseliny. Leptaním sa na východnom Slovensku zdobili tiež predmety z rohoviny (trúby, rohy na pitie). Kyselinami, octom alebo kapustnicou sa zdobili aj kraslice.

Detail výzdoby fujary uskutočnený leptaním kyselinou. Okolie Zvolena, 1957. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol Dekoratívna tradícia na Slovensku. Veda. Bratislava 2001, s. 53. Foto H. Bakaljarová
Detail výzdoby fujary uskutočnený leptaním kyselinou. Okolie Zvolena, 1957. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol Dekoratívna tradícia na Slovensku. Veda. Bratislava 2001, s. 53. Foto H. Bakaljarová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Rezbárstvo, ľudové umenie. (Editor M. Mešša) ÚĽUV, Bratislava 2002.
Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.