• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

košiar

košiar

košiar 800 565 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

košiar

(košár)
ohrada slúžiaca na zatváranie oviec. Stavali ich na pasienku, lúke alebo oráčine. Najstaršie boli lesné košiare z narúbaných, voľne poukladaných smrekov alebo kosodreviny (zaťatý košiar, zarúbaný košiar, na ukrývanie ukradnutých oviec – zlodejský košiar ). Pôvodné košiare na pasienkoch boli neprenosné. Stáli vedľa koliby. Zhotovené boli zo žrdí upevnených na koloch zarazených do zeme. Žrde boli vypletané štiepanými doštičkami alebo prútím. Boli jednopriestorové oválneho alebo kruhovitého tvaru. Pre potreby košarovania boli potrebné i prenosné košiare, do ktorých sa na noc zatváralo stádo oviec. Skladali sa z 3–5 m dlhých dielcov (lesa, staviaňec, bránica, drabina, prasmo, treslo, dranga). Na ovčích salašoch mal jeden z dielcov niekoľko otvorov – tzv. strungár. Bol prispôsobený pre organizáciu dojenia a tvoril súčasť strungy, ktorá bola spravidla krytá strieškou. Prenosné košiare mali tvar obdĺžnika a obvykle boli rozdelené na dva priestory – do jedného sa zatvárali ovce pred dojením (honelnica), v druhom zostávali podojené ovce aj cez noc (dojčiarka). Ak barany a mladé ovce (jarky) tvorili osobitné stádo, zatvárali ich do zvláštneho priestoru košiara (baraniarka). Niekde sa termín košiar používal i na označenie ohrady pre hovädzí dobytok ( stádlo), ale aj na ovčinec, chotárnu maštaľ, prípadne na východnom Slovensku i celý salaš. Miesto, kde stával košiar, sa nazývalo košarisko. Zatváranie oviec do košiarov bolo charakteristické pre všetky pastierske regióny v oblasti Karpát a Balkánskeho polostrova.

Košiar s prútenými lesami. Malá Lomná, okr. Rožňava. Foto K. Chotek, 1955. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Košiar s prútenými lesami. Malá Lomná, okr. Rožňava. Foto K. Chotek, 1955. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.

AutorJán Podolák

Pozri aj
Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.