kára

kára

kára 800 771 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kára

(kári, karlik, taliga, teliha, teliška, kordé, laptika)
ľahký dvojkolesový dopravný prostriedok. Používal sa na prevážanie menšieho množstva sena, osiva, rozličných poľnohospodárskych produktov pri zbere, na transport pluhu, brán a vriec s osivom. Vrchná, uložná časť sa podľa potreby upravovala pridaním doštených boční, rebriny.
Na Slovensku bola rozšírená doprava na káre

  1. použitím ľudskej sily (na kratšie vzdialenosti a pri nedostatku záprahových zvierat),
  2. pomocou dobytčieho záprahu. Kára plnila funkciu dopravného prostriedku aj pri obchode s tovarom domácej a remeselnej výroby, obchode s ovocím, zeleninou a podomovom obchode.

Dvojkolesová kára na prevážanie dreva. Terchová (okr. Žilina), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: E. Munková
Dvojkolesová kára na prevážanie dreva. Terchová (okr. Žilina), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: E. Munková

AutorMagdaléna Paríková

Pozri aj
Literatúra

Mjartan, J.: Dvojkolesové vozidlo v ľudovom transporte na Slovensku. In: Slovenský národopis, 22, 1974, 3, 409-423.

Preskočiť na obsah