• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

betlehemská hra

betlehemská hra

betlehemská hra 800 1291 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

betlehemská hra

(betlehemci, jasličkare, chodenie s betlehemom, jasličková hra, gubajka, betlehemesek, krippelei)
ľudová vianočná hra o narodení Ježiška. Vznikala pod vplyvom stredovekého liturgického divadla a kultu jaslí. Vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, nocujúcim pri stáde. Tento námet je v hre obohatený o reálie valaského života, pričom pastierske motívy splynuli so zbojníckou tematikou. Priebeh hry: predstavovanie pastierov, anjel zvestuje narodenia Pána, cesta do Betlehema a obdarovanie Ježiška, na záver sa obvykle spievajú koledy a niekde tancuje odzemok. Základné postavy: Anjel, Pastieri – valasi (Fedor a Stacho) a Starí pastieri (Bača, nemotorný Starý, Kubo, Guba v obrátenom kožuchu). Hry aj postavy sa krajovo líšia, ich počet kolíše od 3 do 7. Predvádzajú sa formou obchôdzky z domu do domu.

Kuba z betlehemskej hry. Cigeľka (okr. Bardejov). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto M. Mušinka 1971.
Kuba z betlehemskej hry. Cigeľka (okr. Bardejov). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto M. Mušinka 1971.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.