betlehemská hra

betlehemská hra

betlehemská hra 800 1291 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

betlehemská hra

(betlehemci, jasličkare, chodenie s betlehemom, jasličková hra, gubajka, betlehemesek, krippelei)
ľudová vianočná hra o narodení Ježiška. Vznikala pod vplyvom stredovekého liturgického divadla a kultu jaslí. Vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, nocujúcim pri stáde. Tento námet je v hre obohatený o reálie valaského života, pričom pastierske motívy splynuli so zbojníckou tematikou. Priebeh hry: predstavovanie pastierov, anjel zvestuje narodenia Pána, cesta do Betlehema a obdarovanie Ježiška, na záver sa obvykle spievajú koledy a niekde tancuje odzemok. Základné postavy: Anjel, Pastieri – valasi (Fedor a Stacho) a Starí pastieri (Bača, nemotorný Starý, Kubo, Guba v obrátenom kožuchu). Hry aj postavy sa krajovo líšia, ich počet kolíše od 3 do 7. Predvádzajú sa formou obchôdzky z domu do domu.

Kuba z betlehemskej hry. Cigeľka (okr. Bardejov). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto M. Mušinka 1971.
Kuba z betlehemskej hry. Cigeľka (okr. Bardejov). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto M. Mušinka 1971.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.