• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

grémium

grémium

grémium 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

grémium

forma spoločenstva obchodníkov, ojedinele niektorých iných živností, existujúca na Slovensku v rokoch 1924 – 1950. Cieľom grémií bolo združovať obchodníkov a trhovcov vo vymedzenej oblasti, v mestách a na dedinách, viesť evidenciu a kontrolu členov, obhajovať ich hospodárske, spoločenské a kultúrne záujmy, prispievať k zvyšovaniu kvalifikácie a k formovaniu stavovského vedomia. Na Slovensku bolo 16 grémií. V Bratislave bolo popri grémiu bratislavského obchodníctva aj grémium koncesovaných elektrotechnikov a inštalatérov plynu a vodovodov, grémium kníhtlačiarov, kamenotlačiarov a písmolejárov i grémium kovospracujúcich živností. V Košiciach bolo grémium košického obchodníctva. Ostatné grémiá obchodníkov sa konštituovali pre obvody bývalých okresov. Grémium bolo najvyššou formou organizácie obchodníkov po predchádzajúcich cechoch a korporáciách (tzv. gildách).

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Kaľavský, M.: Remeslo na Slovensku v období kapitalizmu. Kandidátska práca, Historický ústav SAV, Bratislava 1986.