čutora

čutora

čutora 777 774 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čutora

(kuľač, verešďúr, hrkáč)

  1. poľná alebo cestovná fľaška na tvrdý alkohol alebo iný nápoj, hrnčiarska, fajansová, kameninová, kovová, sklená alebo drevená okrúhleho, vypuklého alebo splošteného tvaru s obsahom od 0,5 do 2 l, na jednej, dvoch alebo štyroch nôžkach. Úzke hrdlo so zátkou máva niekedy dva otvory na prevlečenie šnúrky. Hrnčiarske, fajansové a kameninové čutory sa zdobili maľbou, sklené bývali plasticky tvarované z formy, kovové zdobené rytím. Bohato zdobené boli aj tokársky vyhotovené drevené čutory;
  2. názov dlhej násadky na fajku.

Čutora. Západné Slovensko, 1. polovica 19. storočia. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa.Tatran. Bratislava 1981,  obr. 176
Čutora. Západné Slovensko, 1. polovica 19. storočia. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa.Tatran. Bratislava 1981, obr. 176

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Polonec, A. - Turzová, M.: Pukanská keramika. Martin 1962.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Plicková, E.: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996.
Turzová, M.: Belujské hrnčiarstvo. Martin 1990.

Preskočiť na obsah