• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dvor

dvor

dvor 800 674 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dvor

komunikačné a pracovné priestranstvo pri dome, na ktorom stoja hospodárske budovy a zariadenia. Dvor spájal obytnú a hospodársku zložku roľníckej usadlosti. Slúžil na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, transportných prostriedkov a rôznych mechanizmov, ako miesto mnohých výrobných činností a na príležitostné vypustenie hospodárskych zvierat. Pôvodná veľkosť gazdovských dvorov celej hospodárskej usadlosti (1200 štvorcových siah za Márie Terézie) sa rodinným a majetkovým delením zmenšovala na najmenšiu mieru, ktorá bola daná šírkou naloženého voza, aby sa ním dalo cez dvor prejsť. Pri zástavbe dvora sa uplatňoval princíp radenia najprv obytných a za nimi hospodárskych priestorov a budov do hĺbky dvora. V niektorých regiónoch sa ustálila uhlová zástavba dvora, pri ktorej bol dvor zastavaný aj od ulice (Záhorie, oblasť Trnavy a Bratislavy). V regiónoch s kopanicovými alebo reťazovými sídelnými formami sa rozvinula štvorboká alebo átriová zástavba dvora. Sprievodným javom rodinného a majetkového delenia bol pomerne častý výskyt spoločných dvorov s viacerými, samostatne hospodáriacimi rodinami. Už od stredoveku sa aj v dedinskom prostredí začali dvory uzatvárať plotom a bránou.

Dvor, Kríže, okr. Bardejov, 1957. Foto: Soňa Kovačevičová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Dvor, Kríže, okr. Bardejov, 1957. Foto: Soňa Kovačevičová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorJán Botík

Literatúra

---