• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

usadlosť

usadlosť

usadlosť 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

usadlosť

1. stará plošná miera, za feudalizmu súčasne aj daňová jednotka (sessio, porta). Predstavuje takú rozlohu ornej pôdy a lúk, ktorá umožňovala reprodukciu roľníckej rodiny, pre feudálnu vrchnosť zabezpečovala feudálnu rentu a pre štát daňový príjem. Bola základnou hospodárskou a daňovou jednotkou, podľa ktorej sa určovali poddanské dávky a povinnosti. Mohla obsahovať viac katastrálnych usadlostí. Jej rozloha sa postupne zmenšovala. V stredoveku to bolo 42-168 hektárov, v 16. storočí v okolí Komárna okolo 40 jutár a Šurian 30 jutár, v 17. storočí v Tekove 27 jutár ornej pôdy a podobne. Podľa urbárskej regulácie z r. 1767 patrilo k 1 poddanskej usadlosti v intraviláne 1 jutro pôdy, v extraviláne podľa oblastí 16-40 jutár ornej pôdy a 6-22 koscov lúk (6,9-17,26 hektárov);
2. roľnícky dvor zastavaný obytnými a hospodárskymi stavbami a k nemu patriace pozemky v intraviláne aj extraviláne obce.

AutorJuraj Podoba

Literatúra

---