• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

duchovná kultúra

duchovná kultúra

duchovná kultúra 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

duchovná kultúra

pojem z terminologického aparátu disciplíny etnológia, nazývanej na Slovensku približne do začiatku 90. rokov 20. storočia prevažne národopis. V užšom pohľade pojem patriaci do etnografie, ktorá v 20. storočí na Slovensku spolu s folkloristikou tvorila odbor národopis. Pojem označoval predmet etnografického bádania, ktorým boli vedomosti, názory a predstavy o kozme, prírode, človeku a spoločnosti, a o reálnych i domnelých vzťahoch medzi nimi. Zbieranie údajov, dokumentácia a štúdium tejto sféry kultúrnych javov sa realizovali na úrovni menších tematických okruhov označovaných pojmami ako zvyky, obrady, obyčaje, povery, mágia, veštby, nadprirodzené sily a bytosti, liečenie, tradičná metrológia a iné. V 2. polovici 20. storočia sa uvedené tematické okruhy zahŕňali aj pod širší pojem spoločenská alebo sociálna kultúra, kam okrem nich disciplína priraďovala i problematiku rodiny, príbuzenstva, manželstva, susedstva a podobne.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Teoretické otázky súčasnej etnografie. In: Slovenský národopis, roč. 21, 1971, 311-317.
Horváthová, E.: Dynamika tradície v oblasti duchovnej kultúry. In: Slovenský národopis, roč. 34, 1986, 92-104.
Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 612-621.