Dorota

Dorota

Dorota 704 687 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dorota

(6. február)
svätica z Kapadócie. Žila na konci 3. a začiatku 4. storočia, pre kresťanskú vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom, na škripci a nakoniec sťatá. Jej znakmi sú: košík s kvetmi, zelený veniec, ruže v rukách alebo vo vlasoch, košík s tromi ružami a tromi jablkami, ktoré drží anjel. Niekedy je zobrazená so sviecou a ovocím, ktoré prináša Bohorodičke alebo Ježiškovi. Patrónka novomanželov, neviest, baníkov, záhradníkov. Legenda o svätej Dorote sa šírila od 14. storočia odpismi a náboženskými tlačami. V nemeckých krajinách sa už v stredoveku hrala o svätici hra, v Čechách si získala obľubu v období baroka. U nás sú známe verzie hry o svätej Dorote.


Mučenie sv. Doroty. Nástenná maľba v chráme sv. Jakuba v Levoči, okolo 1420. Prevzaté z http://www.chramsvjakuba.sk/#nmalby

AutorDaniel Luther

Literatúra

Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Labadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 43, 1995, č. 2, 177-187.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 237-258.