• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hra o svätej Dorote

hra o svätej Dorote

hra o svätej Dorote 800 859 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hra o svätej Dorote

(chodenie s Dorotkou, s Tomfíľom)
ľudová martýrska hra o pobožnej panne Dorote, ktorá bola pre kresťanskú vieru mučená a sťatá (podľa Legenda Aurea). Ústredná pieseň Bola svätá Dorota… sa vyskytuje ako samostatná legendická pieseň. Hry majú hovorenú alebo spievanú formu, častejšie sa však strieda spev s hovoreným slovom. S rozmanitosťou formy súvisí počet postáv, ktorý kolíše medzi 2-6: Dorota, Kráľ, Kat, Teofil, Čert a Anjel. Obvyklý priebeh: pohanský kráľ sa uchádza o dievčinu, ktorá radšej volí manželstvo nebeské ako pozemské a kat jej zotne hlavu (korunu z hlavy). Hrávala sa od Vianoc do Hromníc po domoch, ale aj v hostinci alebo škole pre širšie publikum. Vyskytovala sa na moravsko-slovenskom pomedzí, Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Hriňovej, Kokavy a Čierneho Balogu, jednotlivo aj inde.

Z úvodu hry o svätej Dorote, Hriňová (okr. Detva). Text pochádza z 50. rokov 20. storočia. Prevzaté z Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 189.
Z úvodu hry o svätej Dorote, Hriňová (okr. Detva). Text pochádza z 50. rokov 20. storočia. Prevzaté z Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 189.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Bogatyriov, P. G.: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 177-196.