• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

transport

transport

transport 723 1082 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

transport

spôsoby a prostriedky nosenia, ktorými človek premiestňuje náklady a bremená výlučne pomocou vlastnej sily, to znamená ťahaním alebo nosením bez pomoci zvieracej sily alebo dopravných prostriedkov. K takýmto spôsobom patrí nosenie nákladov priamo v rukách, na pleci, na chrbte. Inou formou transportu je nosenie bremien za pomoci rôznych transportných pomôcok na ramene, na chrbte alebo pre naše prostredie ojedinelé nosenie na hlave. K týmto transportným pomôckam patria napríklad plachty, koše, noše, košíky, krošne, traky a podobne.

Nosenie ľanu v plachte. Dolný Lopašov (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey
Nosenie ľanu v plachte. Dolný Lopašov (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Paríková, M.: Návod na etnografický výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.
Bednárik, R.: Systém ľudového transportu. Časopis MSS, č. 1, 1950, 4-16.