• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

deputátnik

deputátnik

deputátnik 800 552 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

deputátnik

celoročný zamestnanec na veľkostatku. Časť mzdy poberal v naturálnej forme (v deputáte). Rozšírenie deputátnikov súvisí so systémom využívania námezdných pracovných síl v poľnohospodárstve, ktorý v plnej miere nahradil v 2. polovici 19. storočia po zrušení poddanstva (1848) prácu poddaných. Podľa oficiálnych zdrojov sa rozlišovali v 20. a 30. rokoch 20. storočia nasledovné kategórie deputátnikov:
1. bíreši, kočiši, koniari, voliari, krmiči, oráči, poľní hájnici,
2. dozorcovia,
3. kuriči a strojníci,
4. remeselníci.
Poľnohospodárski robotníci, označovaní aj ako bíreši, sluhovia, ktorí bývali v pridelených domoch na majeroch (v bírešniach) spolu s rodinnými príslušníkmi a poväčšine ešte s inou rodinou, mali k dispozícii 1 izbu a niekedy aj 4 rodiny užívali spoločne 1 kuchyňu. Pod vedením bírešského gazdu vykonávali pomocné práce (guľáši čistenie, kŕmenie hovädzieho dobytka, koniari, voliari, sviniari ostatných hospodárskych zvierat, ako aj zapriahanie, prípravu vozov, náradia) a vykonávali poťahové práce. Kolektivizáciou poľnohospodárstva tradičná sociálna a zamestnanecká kategória deputátnika zanikla.

Robotníčky
Robotníčky

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Pranda, A.: Odchádzanie slovenských sezónnych robotníkov na poľnohospodárske práce. In: Slavistika – národopis. Bratislava 1970, 31-86.
Mlynárik, J.: Štrajkové boje na Slovensku. II. Zemerobotníci v rokoch 1919 - 1929. Bratislava 1961.
Taliga, V.: Deputátnici na veľkostatku v 30. a 40. rokoch 20. storočia (na príklade Malých Vozokan a Tajnej). In: Slovenský národopis, roč. 51, 2003, č. 1, 51-72.