čln

čln

čln 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čln

vodný dopravný prostriedok slúžiaci na prepravu osôb alebo nákladov po vode. Typovo najstarší čln, nazývaný monoxyl, na Považí ľudovo nazývaný čunček, bol zhotovený vydlabaním z jedného kmeňa stromu. Vyrábal sa z tvrdšieho dreva, zvyčajne z topoľového, smrekového alebo dubového. Monoxyl bol dlhý 4–10 m, využíval sa prevažne na prepravu osôb. Rybári na Váhu a Kysuci ho využívali počas rybolovu ešte v prvej polovici 20. storočia. Zdokonalením drevárenskej výroby a výroby dosiek začiatkom 20. storočia sa začali používať najskôr dlabané člny s bočnými doštenými nadstavcami. Táto novinka umožnila hlbší ponor, zvyšovala nosnosť a bezpečnosť plavidla. V tomto období sa objavujú i celodoštené člny známe pod názvami hajovy, hajovce, ladiky, určené na prepravu osôb na miestach prievozov. Čln sa uvádzal do pohybu pomocou vesiel alebo odpichovaním dlhou palicou s okutým hrotom. Na vylievanie vody z člna sa používala drevená črpačka.

AutorKatarína Nováková

Literatúra

Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.

Preskočiť na obsah