• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chotárne znaky

chotárne znaky

chotárne znaky 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chotárne znaky

1. prirodzené alebo umelo vytvorené znaky na hraničnej čiare územia obce, vymedzujúce územie vlastníckych alebo správnych práv zemepánov i príslušníkov obce. Za prírodné chotárne znaky boli považované vodné toky, úžľabiny, horské hrebene, skalné útvary, výrazné skupiny stromov. Umelé tvorili kamenné múry, živé ploty, brázdy, kopy hliny a skál s kolíkom aj bez neho, ako aj kríže alebo kaplnky. Vo všeobecnosti bol za udržiavanie chotárnych znakov zodpovedný richtár, niektorí členovia obecných zastupiteľstiev a členovia urbárskych spolkov;
2. vlastnícke znaky pozemkových majiteľov spoluvytvárajúce hranice chotárnej línie, ako aj znaky na území chotárov obcí. Na poliach prevládala trávnatá či kamenná medza alebo vyoraná brázda. Ako znak slúžili aj drevené alebo kamenné stĺpiky s menom, monogramom majiteľa. Hranice lúk sa označovali obvykle medzami z krovia a stromov, kopami skália alebo aj založenými mraveniskami.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

---