bytový textil

bytový textil

bytový textil 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bytový textil

súbor textílií súvisiaci so spaním, stolovaním a výzdobou interiéru. So spaním súviseli obliečky na periny a vankúše, posteľné plachty a obliečky na slamník. Už koncom 19. storočia na západnom a juhozápadnom Slovensku boli obliečky na periny a vankúše z kupovaných látok. V severných oblastiach sa na periny a vankúše používala aj modrotlač. Na juhu stredného Slovenska boli obliečky z bieleho domáceho bavlneného plátna a na východnom Slovensku z doma tkaného bavlneného trojväzného kepru – drelichu. Posteľné plachty boli z domáceho konopného alebo ľanového plátna. V horských oblastiach ešte na prelome 19. a 20. storočia medzi bytový textil patrili aj vlnené alebo polovlnené pokrovce. So stolovaním súvisel obrus a menšie obrúsky – chlebovky, ktoré slúžili na zakrytie chlebového cesta keď kyslo, alebo na ochranu načatého chleba. Ešte začiatkom 20. storočia boli na Slovensku oblasti, kde sa obrus na stôl prestieral iba pri významných príležitostiach. Vo všedný deň ostával stôl neprikrytý. Vznik parádnej izby spôsobil, že sa bytový textil rozdelil na ten, ktorý sa každodenne používal a na ten, ktorý slúžil len na reprezentáciu. Stále prikrytý stôl sa začal objavovať až začiatkom 20. storočia v parádnych izbách v bohatších regiónoch Slovenska. V tom istom čase našli v tradičnom interiéri uplatnenie záclony, závesy na oblokoch. Bytový textil tvoril významnú časť výbavy mladuchy.

AutorMojmír Benža

Literatúra

---