• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

brašnárstvo

brašnárstvo

brašnárstvo 542 709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brašnárstvo

odvetvie zamerané na výrobu predmetov z kože. Stredovekí remeselní taškári, ktorí zhotovovali z kože cestovné kufre, kožené ležadlá a stoličky, tašky na náboje a pod., sa zameriavali na výrobu pre vyššie vrstvy spoločnosti. Boli to remeselníci veľmi zriedkaví, hoci už v roku 1439 založili v Košiciach spolu s mieškarmi cech. Bol jedinou cechovou organizáciou tohto výrobného odvetvia na Slovensku. Dvaja taškári pôsobili v roku 1773 v Bratislave. V 19. storočí bol v Banskej Štiavnici založený samostatný cech kapsárov. Brašnárstvo sa na území Slovenska vyvinulo pravdepodobne až po zrušení cechov. Napriek priemyselnej konkurencii boli koncom 19. storočia v každom väčšom meste brašnárske dielne, ktoré vyrábali a opravovali kožené výrobky. Brašnárstvo vznikalo najmä v oblastiach s rozvinutým chovom dobytka. Brašnári vyrábali kapsy, opasky, remene, krpce i samostatné návlaky na krpce. Brašnárske výrobky pre roľníkov a pastierov sa zdobili obšívaním remienkom, vtláčaním reliéfnych foriem, kovových razidiel, profilovaných koliesok do vlhkej kože, vbíjaním mosadzných plieškov a krúžkov, pletením strapcov, vysekávaním kožených čipiek. Z kupovanej kože si v niektorých obciach zhotovovali pastieri tašky, do ktorých si dávali stravu, keď išli pásť dobytok. Brašnárska dielňa v Banskej Bystrici, ktorá vznikla v polovici 17. storočia, pracovala pre celé Uhorsko a Balkán. Jej výrobky boli vystavené na medzinárodnej výstave v Budapešti v roku 1896. Posledný majster z tejto dielne Štefan Muliczký vyrábal pastierske opasky a kapsy v komunálnom podniku, ktorý vznikol po zoštátnení dielne v roku 1950.

Mieškári v dielni a ich výrobky. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Amman, J.
Mieškári v dielni a ich výrobky. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Amman, J.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Paličková–Pátková, J.: Ľudová výroba. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zostavil J. Botík, Banská Bystrica 1988, 138 – 188.
Paličková–Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava, 1972.