• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ryžovanie zlata

ryžovanie zlata

ryžovanie zlata 722 899 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ryžovanie zlata

získavanie zlata zo zemského povrchu. Ryžovaním ako sezónnym zamestnaním sa zlato získavalo najmä z nánosov Dunaja, Hrona, Ipľa a vodných tokov v okolí Zlatých Moraviec. Ryžovanie bolo popri jeho dolovaní významným zdrojom príjmov Uhorska, a preto bolo regulované nariadeniami. Už v 13.- 14. storočí sa takto získavalo zlato v Bocianskej a Ľupčianskej doline i v okolí obce Hybe. Na prelome 19. a 20. storočia sa ryžovaním zaoberali obyvatelia Žitného ostrova a Belianskej doliny v Honte. Pri ryžovaní sa do sita na ryžovacom stole so šikmou ryhovanou doskou hádzal piesok, na ktorý sa liala voda. Zlatý piesok sa zachytával v súkne položenom na doske. Hojdavými pohybmi sa potom v korýtku vo vode od neho oddelili zrnká železa (čierny piesok). Zlatý piesok sa ďalej čistil rozpustením v ortuti: stlačením piesku v kúsku jelenej kože sa z neho ortuť vytlačila a zlato sa ešte pretavilo. V Honte sa zlato ryžovalo z preosiatej zeminy, ktorú premývali v systéme jarkov.

Premývanie piesku na stole na ryžovanie zlata. Breh Dunaja pri obci Sap (okr. Dunakjsá Streda), okolo 1965. Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede. Foto F. Sidó.
Premývanie piesku na stole na ryžovanie zlata. Breh Dunaja pri obci Sap (okr. Dunakjsá Streda), okolo 1965. Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede. Foto F. Sidó.

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Plicková, E.: Baníctvo. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Martin 1988, 119 - 137.