• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

anjeličkárka

anjeličkárka

anjeličkárka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

anjeličkárka

tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov. Svetskou i kresťanskou morálkou odsudzované tajné aborty robili najneskôr do štvrtého mesiaca tehotenstva niektoré liečiteľky či pôrodné baby, niekde považované aj za čarodejnice. Jav sa vyskytoval ešte v polovici 20. storočia, hoci vtedy sa už interrupcie v súlade so zákonom robili v zdravotníckych inštitúciách. Na anjeličkárky sa obracali ženy, čo počali mimo manželstva, často tiež budúce matky v regiónoch, kde v rodinách prevládala jednodetnosť. Neodborný zásah (prepichnutie plodu vretenom, ihlicou, alebo jeho vytiahnutie z tela matky špeciálnym háčikom) mal často za následok infekcie, niekedy aj smrť spôsobenú vykrvácaním ženy. Nechceného tehotenstva sa ženy samé snažili zbaviť dvíhaním ťažkých predmetov, skákaním zo stola, masážou brucha a kúpeľmi nôh v horúcej vode, pitím vareného vína alebo odvarov z tisu či sedmokrásky.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.