hádanky

hádanky

hádanky 800 938 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hádanky

metaforické a metonymické obrazy (zámeny obsahov a významov), ktorých význam je skrytý, nejasný a úlohou je ho uhádnuť. Hádanky vznikli z alegorickej reči, ktorá bola prostriedkom ochrannej mágie. Známe sú od antiky. K najstarším patria hádanky o prírodných úkazoch: Modrý klobúk, čo celý svet prikryje (nebo); o zvieratách: Nie je starec a má bradu, nie je býk a má rohy, nie je krava a má mlieko (koza); o človeku a jeho vlastnostiach: Dvadsať krásnych, tridsať mocných, päťdesiat múdrych, sto bláznivých (vek človeka); o predmetoch: Nemá to úst, a má samé zuby (píla). Mladšiu vrstvu tvoria pravdepodobne hádanky-otázky: Ktorý vták má na chvoste raka? (Straka), počtové úlohy: Utekali jelene lesom jeden za druhým. Koľko ich bolo? (3) a podobne. Novšie pochádzajú z detskej literatúry, ale aj z nepretržitej detskej fantázie. V prostredí dospelých sú obľúbené hádanky-anekdoty vo forme priamej otázky (Aký je rozdiel? Prečo? Ako?).

Hádanky z publikácie Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Bratislava 1981, 11
Hádanky z publikácie Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Bratislava 1981, 11

AutorMilan Leščák

Literatúra

Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Ľudové umenie na Slovensku. Bratislava 1981.
Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005.