• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hádanky

hádanky

hádanky 800 938 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hádanky

metaforické a metonymické obrazy (zámeny obsahov a významov), ktorých význam je skrytý, nejasný a úlohou je ho uhádnuť. Hádanky vznikli z alegorickej reči, ktorá bola prostriedkom ochrannej mágie. Známe sú od antiky. K najstarším patria hádanky o prírodných úkazoch: Modrý klobúk, čo celý svet prikryje (nebo); o zvieratách: Nie je starec a má bradu, nie je býk a má rohy, nie je krava a má mlieko (koza); o človeku a jeho vlastnostiach: Dvadsať krásnych, tridsať mocných, päťdesiat múdrych, sto bláznivých (vek človeka); o predmetoch: Nemá to úst, a má samé zuby (píla). Mladšiu vrstvu tvoria pravdepodobne hádanky-otázky: Ktorý vták má na chvoste raka? (Straka), počtové úlohy: Utekali jelene lesom jeden za druhým. Koľko ich bolo? (3) a podobne. Novšie pochádzajú z detskej literatúry, ale aj z nepretržitej detskej fantázie. V prostredí dospelých sú obľúbené hádanky-anekdoty vo forme priamej otázky (Aký je rozdiel? Prečo? Ako?).

Hádanky z publikácie Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Bratislava 1981, 11
Hádanky z publikácie Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Bratislava 1981, 11

AutorMilan Leščák

Literatúra

Leščák, M.: Slovenské ľudové hádanky. Ľudové umenie na Slovensku. Bratislava 1981.
Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005.