Medzinárodné sympózium – program

Medzinárodné sympózium – program

Medzinárodné sympózium – program 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Utorok /Tuesday/, 26.10.2010

10:30 – Registrácia /Registration/ 11:00 – 13:00 – Otvorenie, 1. časť /Opening speech, 1st Session/
 • Slávnostné otvorenie: zástupcovia MKCR SR, Slovenská komisia pre UNESCO, SĽUK
  /Opening ceremony: Representatives of the Ministry of Culture, Slovak Commission UNESCO, Slovak Traditional Dance Theatre/
 • Branislav Rezník, Slovensko: Politika Vlády SR v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva
  /Branislav Rezník, Slovakia: The Politics of Government in the protection of intangible cultural heritage/
 • Vladimír Kyseľ, Slovakia: Aktuálny stav ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva vSR
  /Vladimir Kyseľ, Slovakia: Current status of protection of intangible cultural heritage in Slovakia/
Prestávka /Coffee break/
 • Annalisa Beltrami, Švajčiarsko: Nehmotné kultúrne dedičstvo – Spoločný základ našej rozmanitosti
  /Annalisa Beltrami, Switzerland: Intangible Cultural Heritage – A Common Ground for Our Diversity/
 • Diskusia /Discussions/
13:00 – 14:00 – Obed /Lunch/ 14:00 – 15:30 – 2. časť /2nd Session/
 • Mihályi Hoppál , Maďarsko: Trvalo udržateľné dedičstvo – príklady z Maďarska
  /Mihályi Hoppál, Hungary: Sustainable Heritage – Hungarian Examples/
 • Anna Steiner – Eva Stiermayr , Rakúsko: Snahy o implementáciu Dohovoru na ochranu NKD. Prvé kroky askúsenosti
  /Anna Steiner – Eva Stiermayr, Austria: Working towards the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. First steps and experiences/
 • Diskusia /Discussion/
Prestávka /Coffee break/ 15:30 – 17:00
 • Dušan Katuščák, Slovensko: Digitálny priestor pre centrálnu databázu informácií otradičnej ľudovej kultúre
  /Dušan Katuščák, Slovakia: Digital space for a central database of information on traditional folk culture/
 • Laima Anglickiene, Litva: Digitalizácia folklóru: elektronické databázy vLitve
  /Laima Anglickiene, Lithuania: Digitization of Folklore: electronic databases in Lithuania
 • Diskusia /Discussion/
17:30 – Odchod do centra mesta spoločným autobusom /Departure to downtown by bus/ 18:00 – 21:00 – Večera v centre mesta /Dinner in city centre – Stefanka restaurant/

Streda /Wednesday/, 27.10.2010

9:00 – 13:00 – 3. časť /3rd Session/
 • Pavel Bendík, Slovensko: Využitie tradičnej ľudovej kultúry vsúčasnom živote obce
  /Pavel Bendík, Slovakia: Use of traditional folk culture in the current village life/
 • Martin Janšto, Slovensko: Začlenenie tradičnej ľudovej kultúry do vyučovacieho procesu na základnej škole.
  /Martin Janšto, Slovakia: Integration of traditional folk culture in the educational process in elementary school./
 • Rita Repšienė, Litva: „Posvätné“ príbehy atradičné hodnoty: Národná mytológia dnes
  /Rita Repšienė, Lithuania: „Sacred“ Narratives and Traditional Values: National Mythology Today/
Prestávka /Coffee break/
 • Giedrė Barkauskaitė, Litva: Deň tanca na Litovskom festivale piesne – Historický vývoj
  /Giedrė Barkauskaitė, Lithuania: The historical Development of the Dance Day in the Lithuanian Song Festivals/
 • Diskusia /Discussion/
13:00 – 14:00 – Obed /Lunch/ 14:00 – 16:30 – 4. časť /4th Session/
 • Juraj Hamar, Slovensko: Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vzrkadle tvorby Reprezentačného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska /Juraj Hamar, Slovakia: Protection of intangible cultural heritage in the mirror of the representative list of intangible cultural heritage of Slovakia/
 • Jan Blahůšek, Česká republika: Národný zoznam NKD v Českej republike /Jan Blahůšek, Czech Republic: The national list of intangible cultural heritage in the Czech Republic/
Prestávka /Coffee break/
 • Karol Kočík, Slovensko: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba; prvok v reprezentačnom zozname NKD UNESCO
  /Karol Kočík, Slovakia: Fujara – musical instrument and its music; an element of the UNESCO Representative list of ICH/
 • Arūnas Vaicekauskas, Litva: Tradícia vyrezávaných drevených krížov v Litve /Arūnas Vaicekauskas, Lithuania: The wooden good: cross-carving tradition in Lithuania/
17:00 Odchod do SĽUK–u spoločným autobusom /Departure to SĽUK by bus/ 18:30 Hudobno-tanečné predstavenie SĽUK–u /SĽUK, dance performance/ 19:30 Večera /Dinner/

Štvrtok /Thursday/, 28.10.2010

9:00 – 11:00 – 5. časť /5th Session/ Okrúhly stôl /Round-table/
 • Hlavné problémy implementácie Dohovoru na ochranu NKD (na národnej amedzinárodnej úrovni).
  /The main problems of implementation of the Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (national and international level)/
 • Diskusia /Discussion/
 • Ukončenie sympózia /Closing of the symposium/
12:00 Obed /Lunch/
Preskočiť na obsah