Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium

Medzinárodné sympózium 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry pri SĽUK–u, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenskou komisiou pre UNESCO pripravuje medzinárodné sympózium o nehmotnom kultúrnom dedičstve – OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. V dňoch 26. – 28. októbra 2010 v Bratislave.
Sympózium je zamerané na aktuálny stav ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách a národné zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva s medzinárodnou účasťou odborníkov v danej tematike.