Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu

Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu

Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V novembri 2011 bol ukončený proces posudzovania nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia posúdila 8 nových návrhov a navrhla v roku 2011 zapísať do zoznamu štyri nové prvky. Po schválení ministrom kultúry SR sa návrh stal právoplatným.

Novými prvkami zapísanými do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sú:
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov
Radvanský jarmok
Terchovská muzika
Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku

Preskočiť na obsah