Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu

Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu

Nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
V novembri 2011 bol ukončený proces posudzovania nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia posúdila 8 nových návrhov a navrhla v roku 2011 zapísať do zoznamu štyri nové prvky. Po schválení ministrom kultúry SR sa návrh stal právoplatným. Novými prvkami zapísanými do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sú: Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov Radvanský jarmok Terchovská muzika Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku Viac informácií nájdete v sekcii Reprezentatívny zoznam NKD – Rozhodnutie 2011