Tradície spojené s chovom koní plemena lipican zapísané do UNESCO

Tradície spojené s chovom koní plemena lipican zapísané do UNESCO

Tradície spojené s chovom koní plemena lipican zapísané do UNESCO 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Tlačová správa:

Rabat 1. 12. 2022

V dňoch od 28. novembra do 3. decembra 2022 prebieha v Marockom Rabate 17. zasadnutie Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Práve dnes výbor schválil zápis prvku Tradície spojené s chovom koní plemena lipican do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Ide o nadnárodnú nomináciu, ktorú pod vedením Slovinska spoločne pripravili: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko.

Výbor rozhodol zapísať tento prvok do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií UNESCO. Zároveň ocenil vysokú úroveň nominačného spisu a príkladnú spoluprácu predkladajúcich štátov, ktorá je plne v súlade so zásadami medzinárodnej spolupráce a podpory vzájomného porozumenia Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Prvok Tradície spojené s chovom koní plemena lipican predstavuje znalosti, postupy a zručnosti, ktoré súvisia s chovom,  starostlivosťou a výcvikom Lipicanov. Nositeľmi tohto prvku sú muži a ženy, ktorí pracujú v národných žrebčínoch a spolu so súkromnými chovateľmi a terapeutmi sa podieľajú napríklad na chove, výcviku koní, vzdelávacích aktivitách a udalostiach. Ide najmä o miestne slávnosti, festivaly, svadby a karnevalové sprievody. Chov plemena koní Lipican je v zainteresovaných krajinách plne v súlade so zavedenými normami týkajúcimi sa chovu a dobrého zaobchádzania so zvieratami a prispieva k napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nositeľov tohto prvku v Slovenskej republike reprezentuje Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik.

Slovenskú delegáciu na zasadnutí v Rabate tvorili zástupcovia Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO, Ministerstva kultúry SR a Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sa zasadnutia Medzivládneho výboru a sprievodných podujatí ICH NGO Forum zúčastnila aj Jana Ambrózová, zástupkyňa jedinej akreditovanej neziskovej organizácie zo Slovenska – Národopisnej spoločnosti Slovenska. NSS sa súčasne stala členom pracovnej skupiny pre výskum v rámci ICG NGO Forum.

Preskočiť na obsah