župa

župa

župa 800 511 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

župa

1. administratívno-územná jednotka štátnej správy Uhorska 1849–1918 s vlastnou samosprávou. Župy nahradili bývalé šľachtické stolice, s ktorými sa územne zhodovali. Na území Slovenska sa úplne alebo sčasti rozprestieralo územie 20 zo 71 uhorských žúp. Celou rozlohou to boli župy Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Turčianska, Tekovská, Zvolenská, Liptovská a Šarišská. Trianonskou dohodou (1920) stanovená južná hranica Slovenska rozdelila 8 žúp, pričom na Slovensko pripadla väčšia časť Hontianskej, Gemerskej a Zemplínskej župy, približne polovica Komárňanskej, Ostrihomskej, Novohradskej a Abovskej župy a niekoľko dedín Rábskej župy. Na východnej hranici sa rozdelila Uhžská župa, ktorej väčšia časť pripadla Podkarpatskej Rusi (dnes Zakarpatská oblasť Ukrajiny). Menšia časť Oravskej a Spišskej župy pripadla Poľsku. Župné zriadenie pretrvalo do 1922. Administratívna inštitúcia žúp zohrala úlohu pri utváraní tradičných oblastí, pretože župy mali možnosť upravovať celoštátne nariadenia týkajúce sa hospodárskych, spoločenských a kultúrnych záležitostí, ktoré bezprostredne vplývali na život obyvateľstva. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 sa právomoc žúp obmedzovala. Tradičné oblasti Slovenska sa kryjú so župami hlavne tam, kde župa tvorí prirodzenú prírodnú oblasť.
2. administratívno-územná jednotka Slovenska 1923–28 (Bratislavská, Nitrianska, Považská, Zvolenská, Podtatranská a Košická župa). Ich krátke trvanie bolo podmienené tým, že nerešpektovali niektoré danosti, napríklad prirodzené prírodné členenie, komunikačné ťahy a spoje;
3. administratívno-územná jednotka Slovenskej republiky 1940–45 (Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Tatranská, Pohronská a Šarišsko-zemplínska župa).

Župné zriadenie mapa Uhorska na území Slovenska po r. 1884. Kresba  Dagmar Kusendová
Župné zriadenie mapa Uhorska na území Slovenska po r. 1884. Kresba Dagmar Kusendová

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Žudel, Juraj.: Stolice na Slovensku, Bratislava 1984
Klimko, Jozef, Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava 1980