zrubová konštrukcia

zrubová konštrukcia

zrubová konštrukcia 800 761 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zrubová konštrukcia

stavebná konštrukcia, pri ktorej sa stena vytvára vodorovným kladením drevených brvien po obvode budúcej stavby, ktoré sú v rohoch a v miestach priečok rôznym spôsobom spojené. Na stavbu domov sa používalo mäkké drevo ihličnatých stromov, ktoré bolo rovné. Na hospodárske budovy, najmä v podhorských oblastiach, sa používalo aj tvrdé drevo listnatých stromov, ktoré nebolo dostatočne rovné. Do základového venca, ktorý býval z hrubších brvien a tvoril prah domu, boli zvisle začapované stĺpy budúcich vstupov. Za ďalšími vencami, zvyčajne za 3. alebo až 4. vencom sa do steny vložili stĺpiky okenných otvorov. Vrchný okraj okien a dverí uzatváralo v rovnakej výške spoločné brvno. Steny zrubu pokračovali ešte dvomi radmi brvien, na ktoré sa krížom položili stropné hrady. Vrchol stien zrubu ukončoval posledný veniec, ktorý ležal na stropných hradách. V staršom období sa zrub v rohoch viazal jednoduchým preplatovaním, pri ktorom konce brvien v nároží prečnievali. Postupne sa zaužívali zložitejšie viazania nazývané rybací chvost alebo zámok, pri ktorých vznikalo hladké nárožie. Medzery medzi brvnami zrubu sa na záver vyplnili machom alebo skrútenou slamou a zamazali hlinou. Pôvodne boli brvná zrubu oblé. Až postupom času sa začali okresávať, aby vznikla čo najkompaktnejšia a z vnútornej strany hladká stena. Zrubová konštrukcia sa vyskytovala na prelome 19. a 20. storočia predovšetkým v oblasti stredného a severovýchodného Slovenska. S nástupom tvrdých a nehorľavých stavebných materiálov už v 18. storočí, ako aj s postupne zvyšujúcou sa nedostupnosťou stavebného dreva, najmä v 20. storočí, sa prestala používať.

Zrubová konštrukcia, Žakarovce, okr. Gelnica, 1954. Kresba: Eduard Barkány. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave.
Zrubová konštrukcia, Žakarovce, okr. Gelnica, 1954. Kresba: Eduard Barkány. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave.

AutorMojmír Benža

Literatúra

---

Preskočiť na obsah