výšivka podľa počítanej nite

výšivka podľa počítanej nite

výšivka podľa počítanej nite 800 598 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

výšivka podľa počítanej nite

spôsob vyšívania, pri ktorom sa stehy kladú podľa odpočítavania nití podkladového materiálu. Nárečovo označovaný po niti. Zahrňuje viacero techník od jednoduchých účelových stehov, ktorými sa spájali, zošívali a začisťovali, naberali do zberov, spevňovali alebo ukončovali okraje tkanín, cez náročné techniky prelamovania a výrezu, vyšívania v sieti, až po masovo rozšírenú krížikovú výšivku a plochý steh. Staršiu vývinovú vrstvu predstavujú jednoduchšie geometrické postupy vzorovania, ktoré sa vyšívali spamäti a uplatňovali na hrubom konopnom a ľanovom materiáli. V roľníckom prostredí sa na Slovensku udržali v oblastiach, kde sa zhotovovali kroje z domáceho plátna až do polovice 20. storočia.

Detail výšivky podľa počítanej nite z konopnej sukne rubáča. Gajary (okr. Malacky), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová
Detail výšivky podľa počítanej nite z konopnej sukne rubáča. Gajary (okr. Malacky), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985