• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vyčítanka

vyčítanka

vyčítanka 800 494 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vyčítanka

(vyčitovanka)
riekanka, ktorou sa obvykle začínajú pohybové alebo bojové hry detí, aby sa rozdelili alebo si pridelili úlohy v hre. Je to veršovaný útvar, ktorý sa obvykle končí osobným zámenom („si – to – ty“, „je – on“) alebo povelom („ide – z kola – von“). Deti sa postavia do kruhu a jeden z nich odrieka vyčítanku (deklamovane alebo spevavo). Na každú slabiku, slovo alebo rytmickú jednotku vyčítanky zaradom prstom každého označuje a na koho vysloví posledné označenie, ten vypadáva. Potom sa vyčítanka opakuje, až ostane posledný, ktorý preberá príslušnú rolu v hre. Vyčítanky majú žartovný či absurdný obsah, bývajú tiež založené na číslovkách, skomolených či inojazyčných slovách („eniky – beniky – kliky – be“). Iný spôsob je losovaním (napr. zápalkami) alebo súťaživo (päsť = kameň, dlaň = papier, prsty = nožnice).

Vyčitovanky pred hrou. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965, 315.
Vyčitovanky pred hrou. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965, 315.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Ondrejka, K.: Hry horehronských detí. I. – III. zväzok. Bratislava 1971 – 1973.