• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

detský folkór

detský folkór

detský folkór 800 483 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

detský folkór

široký komplex folklórnych javov slovesnej, hudobnej, tanečnej a dramatickej povahy, ktorých nositeľmi sú deti. Tradične tento pojem zahŕňa folklór detí aj folklór pre deti, ktorý deti preberajú od dospelých už od najnižšieho veku. Je jednou z najživších zložiek folklóru, v ktorej ako hlavný princíp dominuje hra. Ovplyvňujú ho kultúrne základy rodinnej, regionálnej i všeobecne národnej tradície, ale aj súčasnej kultúry spoločenstva, určované súradnicami konkrétnej vekovej kategórie aj prístupnosťou a vplyvom mediálnych prostriedkov šírenia kultúry. Na vidieku sa dlhšie ako v mestskom prostredí zachovávali tradičné lokálne prejavy. K folklóru pre deti patria najmä tradičné uspávanky, riekanky, prekáračky spojené so zábavou a výchovou najmladších detí, často sa sem zahŕňajú vinše či piesne detí/žiakov spojené s tradičnými zvykmi (Vianoce, Nový rok, betlehemské, trojkráľové hry, fašiangy, gregorácie, blažejácie). Folklór detí charakterizuje najmä bohatá fantázia, rytmus, slovné hry, humor, dialógy, napodobňovanie zvukov, často paródie, nonsens, prelínanie žánrov (hádankové a nonsensové vtipy, humorno-hororové hádanky), spojenie starších a novších tematických vrstiev aj tradičných a mimofolklórnych prvkov, rýchla výmena a aktualizácia obsahov. Patrí sem slovesný folklór – riekanky, vyčítanky, prekáračky, hádanky, jazykolamy, vymyslené prozaické príbehy, obsahy filmov, často s nonsensovými aj hororovými prvkami, piesňový folklór spojený s detskými hrami a tancami, ktoré uplatňujú potrebu rytmického pohybu detí, dramatické hry s dialógom reflektujúce vzťahy k ľuďom, zvieratám, či parodujúce život dospelých (napríklad svadba), hry inšpirované médiami aj filmami (na partizánov, Indiánov). V súčasnosti sa naplno využívajú PC hry, online komunikácia.
Pieseň k hre na chleby. Podkonice (okr. Banská Bystrica), 1961.

Hra na slepého koňa. Heľpa (okr. Brezno), 1. polovica 20. storočia. Literárny archív MS v Martine. Foto K. Plicka
Hra na slepého koňa. Heľpa (okr. Brezno), 1. polovica 20. storočia. Literárny archív MS v Martine. Foto K. Plicka

AutorZora Vanovičová

Literatúra

Krupa O.: Omrvinky detského folklóru a hier našich Slovákov. Békešská Čaba 2002.
Leščák M. – Sirovátka O.: Folklór a folkloristika. Bratislava 1982.
Ondrejka K.: Tanečné hry detí a mládeže na Slovensku. Bratislava 1976.
Vanovičová Z.: Detský folklór medzi ústnou tradíciou a masmédiami. In: Společenství dětí a kultura. Strážnice 1997, s. 171-177.
Pánisová M.: Tradičné hry detí v Rudnianskej doline. Rkp. Diplomová práca, Nitra 2000.