voziareň

voziareň

voziareň 800 571 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

voziareň

(vozáreň, hálaš, álaš, pajta)
samostatne situovaný objekt postavený na konci dediny alebo mesta na frekventovaných cestách, križovatkách ciest. Pozostával z ubytovacej časti, hostinca a prístrešia pre vozy so záprahom. Na dôležitých cestách sa nachádzali voziarne až pre 30 povozov. Steny boli postavené z tehál alebo kameňa, celý objekt pokrývala rozložitá strecha. Voziareň poskytujúca ubytovanie, stravu povozníkom a kŕmenie záprahových zvierat predstavovala aj dôležité centrum spoločenských a obchodných kontaktov. Ubytovanie bolo bezplatné, zisk predstavovala konzumácia v hostinci. Posledné voziarne sú do polovice 20. storočia známe z dôležitých cestných trás v údolí Hrona (Telgárt), v Gemeri (Muránska Huta, Muráň, Jelšava) a na východnom Slovensku (Medzilaborce, Koškovce, Michalovce).

Voziareň. Nižný Slavkov (okr. Poprad), nedatované, archív SNM v Martine, Foto: J. Lazorík
Voziareň. Nižný Slavkov (okr. Poprad), nedatované, archív SNM v Martine, Foto: J. Lazorík

AutorMagdaléna Paríková

Pozri aj
Literatúra

---

Preskočiť na obsah