• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vinš

vinš

vinš 800 476 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vinš

slovesný prejav želania, podstata vinšovania. Má deklamatívnu, najčastejšie veršovanú (rýmom a rytmom viazanú) formu, v ktorej sa metaforicky vyjadruje prianie zdravia, prosperity, pozemského a posmrtného života. Kratšie sú individuálne želania, ktoré sa podľa tradície prednášali pri začatí niektorých prác a činností (Pánboh pomáhaj!), alebo v kruhu rodiny pri príležitostiach každodenných (pozdravy) aj sviatočných (pri narodeninách, meninách, svadbách, okolo Vianoc, Nového roku, Veľkej noci). V obradoch máva želanie podobu vinša (vo svadobných sú rozvinuté aj do rozsiahlejších veršov). V obchôdzkach (pri koledovaní, polazovaní a ďalších) mali vinše magicko-prosperitnú funkciu. Keďže obchôdzky sa postupne menili na zábavné príležitosti, pôvodná funkcia vinšov sa oslabovala a pribúdali v nich humorné prvky. Na pochopenie ich obsahu a významu je dôležité poznať kontext, v ktorom sa používajú.
Vinše pri obchôdzkach mali širšiu spoločenskú platnosť a zahrňovali aj prvky lokálnej etikety, preto boli rozsiahlejšie a mali ustálenejšiu výstavbu. Skladali sa obyčajne z troch častí: oslovenia domácich, zo samotného veršovaného textu vo výraznej deklamatívnej podobe a u detí, mládeže a služobníctva i požiadanie odmeny. Úvodné oslovenie a poďakovanie máva často dialogickú formu. Archaické podoby vinšov vychádzajú z metaforického vyjadrenia želania (Koľko máte v plote kolov, toľko majte v maštali volov!), vývinovo mladšie vinše charakterizuje kontrast medzi želaním prosperity a zábavnou funkciou (Nech vás trebárs čert vezme!).

Novoročný vinš. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské píslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965, 315.
Novoročný vinš. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské píslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965, 315.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Leščák, M.: K poetike vinšov. In: Národopisné informácie, 1987, č. 1, 105–110.
Leščák, M.: Svadobné reči a vinše. In: Slovenský národopis, 37, 1989, č. 1, 149–155.
Profantová, Z.: Biblické motívy v svadobných rečiach. In: Slovenský národopis, 37, 1989, č. 1, 158–163.