• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

valaška

valaška

valaška 800 398 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

valaška

1. sekerka s dlhším poriskom – oporný, obranný a pracovný nástroj, súčasne i tanečná rekvizita. Počas svojej kultúrnej histórie nadobudla valaška i symbolickú funkciu, bola typickým znakom pastierov-valachov. Cenník remeselných výrobkov pre Zvolenskú stolicu z roku 1692 bol prvým historickým dokladom o valaškách. Kovové časti valašiek vyrábali dedinskí kováči, prípadne ich odlievali zámočníci. Poriská a výzdobu si robili samotní pastieri. Drobné geometrické a rastlinné motívy si do porísk vybíjali, ryli, prípadne inkrustovali meďou samotní pastieri. V 20. storočí tieto tradičné motívy doplnili výjavy zo života pastierov a zbojníkov. Dekoratívnou súčasťou valašiek boli kovové chránidlá ostria, ktoré boli od konca 17. storočia ich povinnou súčasťou. Drevené valašky nosili honelníci. Valašky obité plechom s uškami, v ktorých boli upevnené mosadzné kolieska boli typické pre región severnej Oravy a Spiša. Svojím zvukom pomáhali ovčiarom usmerňovať čriedu oviec. Pri goralských tancoch sa využívali ako hudobný nástroj so zvukovo-rytmickou funkciou;
2. plemeno oviec.

Valaška s vybíjaným poriskom z Malachova, okr. Banská Bystrica. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 2. Bratislava 1995.
Valaška s vybíjaným poriskom z Malachova, okr. Banská Bystrica. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 2. Bratislava 1995.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Polonec, A.: Slovenské valašky, fokoše a čakany. Martin 1963.